ALKO-NEALKO NÁPOJE

 
Víno  0,75l  - 5,00 €
Pivo   0,5l    - 1,00 €   
Coca cola    - 1,50 € 
Sprite          - 1,50 €
Minerálka  -  1,00 €